Chuyên mục

Chuyên mục

Lên format chương trình

Thực hiện nội dung chi tiết

Sản xuất 

Dàn dựng

Giao file phát sóng

Lên ý tưởng nội dung 

Thực hiện nội dung 

Sản xuất

Dựng video

Giao video hoàn chỉnh

 

 Chọn Chủ Đề

 Thực hiện nội dung

 Sản xuất 

 Dựng video 

 Giao video hoàn chỉnh & post youtube

Zalo
Hotline